Programa electoral 2023

SOM Empuriabrava i Castelló és un partit polític transversal en el que convergim persones de diferents opcions ideològiques unides per un denominador comú, el desig de treballar pel progrés de Castelló d’Empúries.

El programa per als propers quatre anys es fonamenta en l’anàlisi rigorós de totes les àrees de competència de l’Ajuntament. Anàlisi fet públic i debatut a través del cicle de 8 Col·loquis-Debat que hem organitzat des del setembre de 2022 fins l’abril de 2023.

Treball compaginat amb les nostres responsabilitats de ser el primer Grup Municipal de l’oposició. Hem presentat multitud de propostes, mocions i al·legacions que podeu consultar a la nostra pàgina web. Hem exercit l’oposició amb severitat, però amb ganes de col·laborar.

Mitjançant aquest document, que podeu ampliar consultant la nostra pàgina web, us traslladem les línies bàsiques de treball, els reptes i les prioritats per a la propera legislatura, així com les persones que conformen el renovat equip de SOM Empuriabrava i Castelló.

Desitjo i em sento preparat per a liderar el canvi que necessita el funcionament i l’estructura política de l’Ajuntament. Us demano que ens feu confiança, que voteu SOM Empuriabrava i Castelló, perquè som garantia del canvi.

Agustí Ayats
Agustí Ayats

Reptes

 • Acostar l’alcalde a la ciutadania.
 • Transparència en la gestió.
 • Seguretat ciutadana.
 • Zero ocupacions.
 • Mobilitat sostenible i segura.
 • Polítiques d’habitatge públic.

Prioritats

 • Supressió dels regidors de barri per posar en marxa el departament “és l’alcalde qui t’escolta”. Un departament que donarà resposta a les demandes en terminis concrets.
 • Habilitar un canal de Transparència en la gestió que permeti l’accés segur i acreditat als expedients municipals.
 • Completar la prefectura de la Policia Local. Dotar la Policia Local de deu agents més i recuperar la Policia Verda i Administrativa.
 • Assolir la cota de zero ocupacions a través de la formació de la Policia i donar suport als afectats.
 • Execució del Concurs d’idees per a la Mobilitat i Vialitat pactat l’any 2020, aplicant gradualment les seves conclusions.
 • Creació d’una xarxa de carrils de mobilitat sostenible i segura que connecti tot el municipi.
 • Crear la fundació de promoció d’habitatge públic de Castelló d’Empúries.
Emanuela Schubert
Emanuela Schubert

Reptes

 • Reestructurar l’àrea i dotar-la del personal necessari.
 • Desenvolupar les prescripcions del POUM pendents d’execució.
 • Decidir i posar en marxa el model d’abastament d’aigua a Empuriabrava.
 • Resoldre el concurs de recollida de restes de poda.
 • Renovar el servei de neteja viària, recollida de residus i neteja de platges.
 • Estructurar adequadament les activitats i els usos en els diferents nuclis del municipi.

Prioritats

 • Ampliar el planter de personal dedicat a l’àrea d’urbanisme i serveis urbans. Especialment amb la incorporació, a jornada complerta, d’un arquitecte municipal, dos inspectors d’obres, un notificador i un tramitador. I millorar el suport jurídic de l’àrea.
 • Executar totes les prescripcions contemplades en el POUM que avui resten pendents de desenvolupar.
 • Renovar la xarxa d’aigua potable del municipi, eliminant totes de fuites d’aigua i millorant la pressió de subministrament.
 • Resoldre amb la màxima celeritat possible el concurs de recollida de restes de poda.
 • Retornar el control tècnic del servei de neteja viària, recollida de residus i neteja de platges als tècnics de l’Ajuntament.
 • Portar a terme el Concurs d’Idees per millorar Mobilitat i Vialitat pactat l’any 2020. Aplicar gradualment el resultat i les conclusions del mateix amb una especial atenció a la connexió sostenible i segura de tots els nuclis del municipi.
 • Manteniment de la capacitat de drenatge del tram urbà de la Muga i creació del Parc de la Muga.
 • Vetllar per la immediata construcció de l’Escola-Institut El Bruel en terrenys municipals.
 • Inventari d’arbres d’interès local.
Victoria Fraga
Victoria Fraga

Reptes

 • Obertura al mar.
 • Cohesió social.
 • Inter-relació generacional. Pol d’atracció multiesportiva.
 • Ampliar i millorar les infraestructures esportives.

Prioritats

 • Ampliar el pressupost destinat a la direcció de la pràctica de l’esport, així com a l’adequació de totes les instal·lacions esportives municipals.
 • Planificació estratègica de l’esport municipal.
 • Elaborar un llistat de les entitats esportives que han tingut seu i activitat al municipi i facilitar el seu retorn.
 • Dimensionar adequadament el personal especialitzat, tant en la direcció de la pràctica de l’esport, com en la guarda i conservació de les instal·lacions que allotgen activitats esportives.
 • Construcció del Viver d’Esports Blaus Municipal a la platja petita d’Empuriabrava i, a través d’ell, donar cobertura a esports olímpics i d’alt rendiment.
 • Adaptar la xarxa de transport públic per fer possible el desplaçament dels infants i joves a les activitats esportives del municipi.
 • Construir una pista esportiva polivalent, pública i d’accés lliure a tots els nuclis del municipi.
 • Recuperació dels ambients de duna a la platja d’Empuriabrava i la seva comptabilització amb els usos de bany i esportius.
Josep Espigulé
Josep Espigulé

Reptes

 • Alineació als objectius de desenvolupament sostenible. Agenda 2030. Protegir el municipi dels efectes del canvi climàtic.
 • Empoderar els vilatans vers la realitat del municipi quant al vector aigua, vector ruralia i natura.
 • Acostar el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a la vida quotidiana del municipi.
 • Gestionar correctament el tractament dels residus, la neteja dels carrers i la cura de les platges.
 • Millora del metabolisme urbà.

Prioritats

 • Potenciació del departament de sostenibilitat i medi ambient, dotant- lo del personal i capacitat d’incidència transversal en el conjunt de les àrees municipals.
 • Pacificació de la carretera del sector dels Tres Ponts.
 • Reconducció de les activitats/construccions al paratge la Rubina.
 • Impuls al projecte d’ordenació dels usos de la platja de la Rubina.
 • Millora de l’accés a la platja de Can Comes, amb desplegament del pàrquing dissuasiu i sistema llançadora.
 • Impuls de l’alberg/escola dels estanys de Can Comes.
 • Programes de recuperació de flora i fauna autòctona en perill.
 • Promoció de la jardineria mediterrània i adaptada a la manca d’aigua
 • Digitalització dels accessos a les deixalleries municipals.
 • Vigilància en el censat de gossos i gats, el seu benestar i la comptabilització amb la vida ciutadana.
 • Control de la flora i fauna exòtica o no desitjada en el medi urbà.
 • Suport a la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries.
Maria Carme Torras
Maria Carme Torras

Reptes

 • Prioritzar l’acompanyament a l’usuari.
 • Adaptar les instal·lacions municipals a les necessitats actuals.
 • Resoldre el malestar laboral.

Prioritats

 • Eliminar la cita prèvia prioritzant l’atenció directa.
 • Descentralitzar els departaments d’urbanisme, activitats i medi ambient. Establir un canal de comunicació permanent amb el Comitè d’Empresa.
Neus Poch
Neus Poch

Reptes

 • Tenir uns serveis socials propis i de qualitat els 365 dies de l’any.
 • Empoderar a les persones necessitades d’assistència.
 • Estimular la relació Inter generacional.
 • Modernitzar i ampliar la residència Toribi Duran.
 • Crear una unitat mèdica en l’àmbit de la Fundació Hospital de Santa Llúcia.

Prioritats

 • Recuperar la gestió directa dels serveis socials municipals.
 • Ampliar el servei “ve de gust”.
 • Potenciar l’associació El Tamariu per assolir la màxima participació de la població necessitada d’assistència.
 • Elaborar un llistat d’empreses disposades a contractar persones, prèviament preparades, en l’àmbit de l’associació El Tamariu per a aconseguir que aquestes es puguin realitzar amb més independència.
 • Obertura d’un Casal d’Avis a Empuriabrava.
 • Obertura d’un Centre de Dia a Empuriabrava.
Antoni Pagès
Antoni Pagès

Reptes

 • Coordinar les polítiques municipals amb les necessitats empresarials.
 • Situar el patrimoni històric i la cultura com a motor de promoció econòmica.
 • Posar en valor els 7 quilòmetres de platja.
 • Sumar els tres grans valors del municipi: Cultura, Marina i Natura.
 • Crear escoles de formació en oficis.

Prioritats

 • Posar en funcionament, de manera efectiva, l’Agència de Promoció i Turisme.
 • Creació de la marca “Marina Empuriabrava”.
 • Reestructurar l’àrea de promoció econòmica i turisme en dos departaments diferents: Estratègia econòmica i de Comerç (Fires i Mercats) i Promoció Turística (Festes).
 • Creació d’una certificació ambiental pròpia per les activitats del municipi. Definició de la metodologia i formació a les activitats.
 • Gestió i actualització de la base de dades de totes les empreses locals.
 • Revitalitzar les oficines de turisme del municipi per tal que siguin el portal de benvinguda.
 • Estructurar la recuperació del patrimoni històric en tres etapes:
 • Catalogació, Recuperació i Conservació i Exhibició.
 • Crear una escola d’oficis relacionada amb la recuperació de patrimoni històric.
 • Rehabilitació del “Centro” per retornar-li els usos pels quals va ser construït.