Donacions

Vols fer una donació i ajudar-nos a fer créixer el projecte de SOM?

Necessitem el teu recolzament per seguir sumant com a organització. Per petita que sigui, serà important per assolir tots els nostres reptes.

Pots fer el teu donatiu per transferència al número de compte

ES6621000418401234567891​

És imprescindible que ens indiquis el teu nom i cognoms, DNI i adreça.

* Les donacions a partits polítics gaudeixen de beneficis fiscals.

* SOM emetrà un certificat a la persona donant a efectes de la declaració de l’IRPF.

D’acord amb allò establert a la Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i altres normes complementàries, les donacions privades a partits polítics no podran ser anònimes, no podran ser superiors a 50.000 Euros anuals procedents d’una mateixa persona, no podran ser realitzades per persones jurídiques, i tindran el caràcter d’irrevocables.