Nota de premsa

Els ponts de la Marina presenten greus mancances de manteniment que podrien generar situacions de risc pels seus usuaris

El grup municipal SOM d’Empuriabrava i Castelló, ha presentat un requeriment formal a l’Ajuntament de Castelló

Després de denunciar públicament l’estat d’abandonament, manca de reparacions i manteniment, que presenten els ponts -de trànsit rodat- de la marina d’Empuriabrava, el partit municipalista de SOM D’Empuriabrava i Castelló, ha presentat un requeriment formal a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, on a més de fer una exposició dels fets, requereix al govern municipal d’ERC i CUP, als següents punts i calendari:

Primer.- Realitzar, de manera preliminar, un inventari dels ponts, acompanyada de una inspecció ocular i un informe dels serveis urbanístics i tècnics municipals, detallant els danys que es poden observar externament i si l’estat de l’estructura suposa un risc per la seguretat del transit rodat, d’embarcacions i de persones, i si la seva reparació es considera urgent. Es demana que l’informe estigui acabat en un termini no superior als tres mesos.

Segon.- Que abans de tancar l’exercici 2021, amb caràcter d’urgència i a càrrec del pressupost municipal, s’encomani a un laboratori o unitat tècnica d’anàlisis (externa i independent) les proves científiques i de laboratori necessàries per avaluar les patologies, externes i internes, que pateixen les estructures dels ponts -de trànsit rodat- una vegada fet l’inventari i l’informe preliminar dels serveis municipals.

Tercer.- Que es demani d’ofici, als serveis jurídics municipals, que elaborin en un termini no superior als 60 dies hàbils, un informe en relació a l’encavalcament de competències respecte els ponts de trànsit rodat de la marina d’Empuriabrava, amb l’objectiu posterior de reclamar a les administracions publiques i a les empreses concessionàries a participar i col·laborar econòmicament amb la seva reparació i manteniment, sense descartar l’inici de accions prejudicials, si s’escau davant la negativa de negociacions.

En el requeriment es fa menció que les demandes són exclusivament en relació als ponts de trànsit rodat, no als anomenats “peatonals” on els diferents equips de govern, en aquesta i anteriors legislatures, han anat realitzant -poc a poc- accions de reparació i manteniment, malgrat que encara resten pendents d’acabar la part principal.

Antecedents prèvis al requeriment:

Els usuaris de les embarcacions que naveguen pels canals de la marina i han de creuar per sota els ponts, poden observar el greu deteriorament que presenta la seva estructura, amb les bigues obertes i barilles de ferro que sobresurten de manera perillosa, i que arran de les denuncies periòdiques dels particulars, l’Ajuntament o bé la concessionària dels canals, talla i retira per a evitar accidents al pas dels navegants.

L’afectació per aluminosis que pateixen els ponts, agreujada per la corrosió pròpia de un ambient humit i marí, és fa molt evident a nivell visual. La manca de manteniment i reparacions ha empitjorat el seu estat, sense que cap administració se’n vulgui fer càrrec.

El partit SOM d’Empuriabrava i Castelló ha estat el darrer en denunciar aquesta situació, tot presentant un requeriment a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per tal que activi, sense més dilacions, les seves competències municipals en seguretat, trànsit rodat i de vianants, així com insti a la Generalitat de Catalunya, màxima responsable en ports i marines interiors i a la concessionària dels canals, a que es facin càrrec o bé col·laborin econòmicament en la seva consolidació i manteniment.

Segons el portaveu del grup de SOM d’Empuriabrava i Castelló, i regidor, a l’oposició, Sr. Agustí Ayats, la concentració de competències i la manca d’interès de les administracions ha fet que des de la construcció d’Empuriabrava, l’any 1965, mai més s’hagi fet cap intervenció ni manteniment en els ponts.

El regidor de SOM, Agustí Ayats, també demana a L’Ajuntament que encarregui un informe tècnic extern, en un laboratori especialitzat, a fi de conèixer el grau de afectació que presenten les estructures dels ponts i si el seu actual estat pot generar un perill pels vehicles i vianants, com també per les embarcacions. Demana que l’informe no es limiti a una simple inspecció ocular dels serveis municipals i que les proves es facin a tots els ponts de la marina on es permet el trànsit rodat i de vianants.

Àrea de comunicació

Darreres notes de premsa